Makeup: Olga Krasnovsky   Style: Helen Karpalov Novikov   Model: Marina Sinitsin (Vadim Berger)   Studio Assistant: Bohdan Symkovych   Photo & Retouch: Leon Sokoletski

Makeup: Olga Krasnovsky
Style: Helen Karpalov Novikov
Model: Marina Sinitsin (Vadim Berger)
Studio Assistant: Bohdan Symkovych
Photo & Retouch: Leon Sokoletski

Liroy_010_high.png
Liroy_092_High.png
Helen_070_High.png
IMG_1725.png
IMG_7742_for site.png
Maor-SET-3_012.jpg
Betty
Betty

MUA: Omer Farfuri
Model: Betty Bromberg
Photography & Retouch: Leon Sokoletski

_MG_8821.jpg
ColdWhite_292 1.jpg
  Makeup: Olga Krasnovsky   Style: Helen Karpalov Novikov   Model: Marina Sinitsin (Vadim Berger)   Studio Assistant: Bohdan Symkovych   Photo & Retouch: Leon Sokoletski
Liroy_010_high.png
Liroy_092_High.png
Helen_070_High.png
IMG_1725.png
IMG_7742_for site.png
Maor-SET-3_012.jpg
Betty
_MG_8821.jpg
ColdWhite_292 1.jpg

Makeup: Olga Krasnovsky
Style: Helen Karpalov Novikov
Model: Marina Sinitsin (Vadim Berger)
Studio Assistant: Bohdan Symkovych
Photo & Retouch: Leon Sokoletski

Betty

MUA: Omer Farfuri
Model: Betty Bromberg
Photography & Retouch: Leon Sokoletski

show thumbnails